Sıkça Sorulan Sorular

Karekodlu Çek Sorgulama İşlemleri

212 348 92 00 Müşteri temsilcinize ulaşabilir veya "Deniz Faktoring KOBİ İşlem Ekibi DenizFaktoringkobiislemekibi@denizbank.com " mail grubuna Firma Unvan/Vergi kimlik No, Şahıs şirketlerinde Ad Soyad- TC kimlik numaralarınızı belirterek talebinizi iletebilirsiniz.

212 348 92 00 Müşteri temsilcinize ulaşabilir veya "Deniz Faktoring KOBİ İşlem Ekibi DenizFaktoringkobiislemekibi@denizbank.com " mail grubuna Firma Unvan/Vergi kimlik No, Şahıs şirketlerinde Ad Soyad- TC kimlik numaralarınızı belirterek talebinizi iletebilirsiniz.

Deniz 'e çek gönder uygulamasından onaylanan işlemlerde Vekalet ile işlem yapılamamaktadır.

Çek erteleme/Muamelesiz iade taleplerinizde "Deniz Faktoring" e hitaben talimat ile şubeniz aracılığı ile başvuru yapmanız gerekmektedir.

212 348 92 00 Müşteri temsilcinize ulaşabilir veya "Deniz Faktoring KOBİ İşlem Ekibi DenizFaktoringkobiislemekibi@denizbank.com " mail grubuna Firma Unvan/Vergi kimlik No, Şahıs şirketlerinde Ad Soyad-TC kimlik numaralarınızı belirterek talebinizi iletebilirsiniz.

212 348 92 00 Müşteri temsilcinize ulaşabilir veya "Deniz Faktoring KOBİ İşlem Ekibi DenizFaktoringkobiislemekibi@denizbank.com " mail grubuna Firma Unvan/Vergi kimlik No, Şahıs şirketlerinde Ad Soyad-TC kimlik numaralarınızı belirterek talebinizi iletebilirsiniz.

Deniz Faktoring A.Ş IBAN NO: TR72 0013 4000 0000 0866 7001 28 , Hesap bilgilerimiz: Denizbank-Esentepe Ticari şube 4060-8667-351

DenizFaktoringRiskTakipGrubu@denizbank.com mail adresinden Risk Takip Grubu ile iletişime geçebilirsiniz.

Karekodlu çek, üzerinde bulundurduğu iki boyutlu barkod sayesinde detaylı çek raporlarına erişme imkânı sunan, güncel bir çek versiyonudur. İkiz veya sahte çek gibi olası sorunlara karşı geliştirilmiş olan karekodlu çek sayesinde, keşidecinin geçmiş dönemlerdeki çek ödeme performansı sorgulanabilir. Ayrıca çekte yer alan QR kod, çekin geçerliliğine dair bilgilere erişim sağlanmasına da olanak tanıyarak, karşılıksız çek ihtimaline karşı önlem alma fırsatı sunar. Karekodlu çek kullanan keşidecilerin piyasadaki itibarı olumlu yönde etkilenir ve güvenilirlik düzeyleri artar. Çek hamili açısından ise dolandırılma riski karşısında doğabilecek olan mağduriyet önlenir.

Çek yaprağı üzerinde yer alan QR kodun okutulmasıyla, çeki düzenleyen keşideciye dair aşağıdaki başlıca bilgiler Risk Merkezi üzerinden;

 • Ticaret unvanı ve diğer bilgileri,
 • Son beş yılda ibrazında ödenen çek adet ve tutar bilgisi,
 • Son beş yılda “karşılıksızdır” işlemi gören çeklerine dair ödeme bilgileri,
 • Her çek yaprağı için tedbir kaydı durumu,
 • Çek hesabı sahibi tacir ise, iflas kararı mevcudiyeti

gibi birçok detayı içeren raporlara ulaşılabilir.

Hukuki açıdan bir ödeme aracı olarak kullanılan çek, keşideci (çeki düzenleyen kimse) tarafından banka muhatap alınarak yazılan, ödeme emri niteliğindeki kıymetli bir evraktır. Aynı zamanda bir kambiyo senedi olan çekte yer alan üçüncü taraf ise çekin alacaklısı olan hamili, bir diğer deyişle lehdarıdır. Çek, nakit sıkıntısı yaşamamak için ödemeyi ertelemek isteyen tüzel kişiler tarafından vadeli bir ödeme aracı olarak da kullanılır.

Bir çekin hukuki açıdan hükümsüz kabul edilmemesi için üzerinde “çek” sözcüğünü, bankaya ait ticari unvan ve vergi kimliği numarası bulunmalıdır. Bunlar dışında çekin üzerinde düzenlenme tarihi, ödeme yeri ibraz edilmeli ve keşidecinin ıslak imzası bulunmalıdır.

Çekin ciro edilmesi; ciranta tarafından, kayıtsız ve şartsız bir şekilde, ıslak imza ile üçüncü bir kişiye devredilmesidir. Birden fazla yetkilinin söz konusu olduğu durumlarda, her bir yetkilinin ıslak imzasının çekin arkasında yer alması gerekir.

Ciro işlemleri, beyaz ciro ve tam ciro olmak üzere iki tiptedir. Beyaz ciro; lehdar gösterilmeden, ciranta tarafından yalnızca “ödeyiniz” yazılıp, senedin arka yüzüne imza atılmasıyla gerçekleşir. Bu tür cirolamada çek, çeki elinde bulunduran herhangi bir kimse tarafından tahsil edilebilir ve hamili değişecek şekilde elden ele dolaşabilir. Tam cirolamada ise çekin devredildiği belirli bir kimse söz konusudur ve senet üzerine ad soyadı yazılarak tahsilatın yalnızca kendisine yapılması hükmedilir.

Ödeme aracı olarak kullanılan çeklerde herhangi bir vade bulunmaz, çek görüldüğünde tahsil edilir. Aksi kayıtlar kanun hükmünde geçersizdir. Ancak, ödeme yeri ve keşideci göz önünde bulundurularak, ödeme için ibraz süreleri belirlenmiştir. Bu koşullarda;

 • Çekin üzerinde muhatap olarak yer alan banka şubesi ile keşide yerinin aynı olduğu durumlarda 10 gün;
 • Çekin üzerinde muhatap olarak yer alan banka şubesi ile keşide yeri farklı ise 1 ay;
 • Türkiye’de keşide edilerek, aynı kıta üzerindeki farklı bir ülkede ödeneceği durumlarda 1 ay;
 • Keşide edildiği kıtadan farklı bir kıtada ödenecekse 3 ay

süre içerisinde çekin ibraz edilmesi gerekir. Çekte keşide günü olarak belirtilen tarih itibariyle ibraz süreleri işlemeye başlar. Bu süre zarfında ibraz edilmeyen çekler, hukuken zaman aşımına uğrar ve keşidecinin ödeme yapma yükümlülüğü ortadan kalkar.

Çekin tahsil edilmesi için çek üzerinde muhatap olarak yer alan bankanın bir şubesine başvuru gerçekleştirilmesi ya da çeki elinde bulunduranın kendi bankası üzerinden takasa gönderme suretiyle vade tarihi sonunda tahsilatı kendi bankası aracılığıyla gerçekleştirmesidir. Bankaya ve / veya takas merkezine ibraz edildikten sonra, keşidecinin hesabında yeterli tutar mevcut ise, çekte yazılı tutar alacaklıya ödenir. Aksi halde, düzenlenme tarihinden itibaren 10 gün içinde olmak şartıyla, keşidecinin hesabının ödeme yapmaya müsait olduğu tarih öğrenilir ve ödeme için bu tarihte bankaya yeniden başvurulur.

Çekinizi derhal nakde çevirmek istiyorsanız, hangi bankadan olduğu fark etmeksizin Deniz’e Çek Gönder aracılığıyla hızlı bir şekilde başvuru yapabilir ve dakikalar içinde faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz tutarı öğrenerek nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Çek ile gerçekleştirilen mal-hizmet satışlarına karşılık ödeme işlemlerinde öncelikle dikkat edilmesi gereken husus, çekin kanun hükmünde geçerli olacak şekilde tüm zorunlu bilgileri içererek düzenlenmiş olmasıdır. Üzerinde “çek” ibaresi bulunmayan çeklerin hükümsüz olduğu unutulmamalıdır. Çek ile ödemede para dışında bir bedel ortaya konamaz ve tutar, yazılı olarak senet üzerinde yer almalıdır. Çek yaprağı üzerinde muhatap olan banka ismi, keşidenin yeri ve tarihi, keşide edenin ıslak imzası yer almalıdır. Çek hamilinin çekte yer alan bilgileri kontrol etmesi ve keşide günü ile tutarın doğruluğunu teyit etmesi gerekir. Çek hamili eğer karekodlu bir çek alıyorsa, QR kodunu okutarak keşidecinin çek ödeme performansına dair detaylı raporlara Risk Merkezi üzerinden ulaşabilir ve bankasından çekin karşılığının olup olmadığını kontrol edebilir. Çekin ibraz edilmesinde geç kalındığı takdirde çekin zaman aşımına uğrayacağı unutulmamalıdır.

Çekler; teyitli, garantili, çizgili çek, mahsup çeki, banka çeki, seyahat çeki ve posta çeki gibi çeşitlere sahiptir. Ayrıca, düzenlendiği şekle göre hamiline, nama ve emre olacak şekilde de çeşitlenir.

 • Muhatap olan bankanın çekin karşılığı olduğuna dair yazılı bir kaydını içeren çekler, teyitli ya da bloke çek olarak geçer.
 • Garantili çekler, çekin ibrazı esnasında karşılığının ödeneceğine dair güvence verilen senetlerdir.
 • Çekin hamilinin belirlenmesi için yaprağın ön yüzüne aşağıdan yukarıya paralel iki çizgi çizilerek keşide edilen çekler, çizgili çek adını alır.
 • Mahsup çeklerinde, çekin hamilinin ödemeyi nakit almak yerine banka hesabına aktarılmasını istemesi söz konusudur.
 • Banka çeklerinde ise, muhatap bankanın başka bir şubesi keşideci olarak gösterilir.
 • Seyahat çekleri, tutarın yuvarlak rakamlarla belirlendiği ve farklı ülkelerde uluslararası kambiyo rayicine göre nakde çevrilebilen çeklerdir.
 • Posta çekleri ise taksitli satış gerçekleştiren tacirler için PTT tarafından düzenlenen havale makbuzlarıdır.

Çek defteri, ticari faaliyet gösteren tüzel veya özel kişilerin bankalara müracaat ederek temin ettikleri ve ödeme aracı olarak kullandıkları resmi, kıymetli evraklardır.

Bankalar tarafından istenen gerekli evraklar ve teminatları yerine getirerek yapılan başvurular neticesinde, başvuran kişinin ekonomik durumu değerlendirilir, banka işlem ve ödemeleri göz önünde bulundurularak çek defteri almaya uygunluğu sorgulanır.

Çek defterleri düzenleme ve basma yetkisi yalnızca bankalara aittir.

Çek üzerinde keşideciye ait bulunması gerekenler:

 • Keşideci Vergi No
 • Çek Seri No
 • Mersis No
 • Hesap No / IBAN
 • QR Kod
 • Keşide Yeri
 • Keşide Tarihi
 • Çek Tutarı Rakam ve Yazı ile (sağ üst köşede ve yazılı olarak orta kısımda)
 • Düzenleyen Ad-Soyad / Şirket Ticari İsmi (sağ alt köşede)
 • Çekin İmzalanmış Olması (sağ alt köşede)

Deniz’e Çek Gönder nedir biliyorsan

HEMEN BAŞVUR

Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde çerezleri kullanıyoruz.
Çerezleri kapatmak için “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgiye Çerez Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.